תוכנית לימודים
כיצד נכון להשתמש בשיר ללמידה – הדגמה של שיר ומנגינה