תנאי השימוש ופרטיות

 1. כללי

ברוכים הבאים לאתר “נט-קידס” (להלן: “האתר“), בבעלותה וניהולה של ורד כרמל, לרבות באמצעות כל ישות משפטית שתבחר להקים וכן עובדיה, נציגיה או כל הפועל מטעמה (להלן: “הנהלת האתר“).

התנאים המפורטים במסמך זה מהווים הסכם מחייב בינך לבין הנהלת האתר, בנוגע לשימוש באתר ולרכישת השירותים המוצעים לך בו.

הוראות מסמך זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין הנהלת האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא מסמך זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר לרבות האזנה ו/או צפייה בתכנים המוצעים לך ו/או רכישת מוצר ו/או שימוש בשירותים המוצעים בו, מהווים את הסכמתך לקבל את מלוא התנאים המפורטים במסמך זה, לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר או בשירותיו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מופנים לשני המינים.

תנאי שימוש אלה עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. במקרה של שינוי כאמור, יפורסמו תנאי השימוש העדכניים באתר, והאחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד.

 1. הזכות/כשירות להשתמש באתר

השימוש באתר והזמנת שירותים באמצעותו אף אם התכנים עצמם מיועדים לצפיית ילדים, אינו מיועד למי שאינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור. לפיכך, גיל המינימום לשימוש באתר הינו 18. הנהלת האתר תראה בכל שימוש שייעשה באתר ככזה שבוצע על ידי מי שכשיר לבצעו וכל שימוש אחר, יחשב לכזה שבוצע באישור ובהנחיית האפוטרופוס או ההורה, לפי העניין.

ככל שהנך מאשר את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה, הנך רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע בו רכישות.

 1. זכויות יוצרים

האתר מספק פלטפורמה נוחה ומקוונת לשידור ו/או שיווק תכנים ומוצרים הקשורים ללילדים (וייתכן כי בעתיד תורחב פעילות האתר גם לתכנים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת האתר).

האתר וכל המידע, המוצרים והתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו – לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, שמות, עיצובים, טקסטים, איורים, גרפיקה, צלילים, קטעי גרפיקה, קטעי וידאו, יישומי תוכנה, גרפים, סיפורים ותמונות- כולם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני של הנהלת האתר או של ספקי תוכן מטעמה.

התכנים ו/או המוצרים מיועדים להנאתך ולשימושך האישי בלבד, בין אם הם מוצעים לך לצפייה ו/או האזנה בחינם ובין אם בתשלום, ואין לעשות בהם כל שימוש אחר, ובכלל זאת, אין להעתיק את השירותים או תוכנם, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעביר, למכור או להשכיר ולאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בלא הסכמה מפורשת של הנהלת האתר, בכתב ומראש.

הסכם זה מעניק לך הרשאה להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש בלבד ומותנה בהתחייבותך כי לא תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה, ובפרט בפעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני.

 1. הזמנה באתר

בעת הזמנתך הראשונה באתר, תתבקש להזין את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מס סלולרי ואולי פרטים נוספים לפי הצורך, ותתבקש ליצור סיסמה לצורך יצירת חשבון אישי באתר, במקום המיועד לכך באתר. ברכישותיך הבאות תזוהה לפי כתובת הדוא”ל והסיסמה שבחרת.

בעת ביצוע רכישה, תתבקש להזין את אמצעי התשלום. כמו-כן, עליך לוודא כי פרטיך, כפי שהם מופיעים באתר, עדיין מעודכנים. אם הפרטים שמסרת בעת ביצוע ההזמנה יתגלו כשגויים, הנהלת האתר אינה מחויבת להגעת המוצרים. במקרה שהמוצרים יחזרו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח (במקרה של מוצר פיזי) ודמי טיפול.

לאחר ביצוע ההזמנה, ישלח אליך בדוא”ל אישור בדבר קליטת פרטי הזמנתך. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהזמנת והינו אך ורק ציון כי פרטי ההזמנה נקלטו. במידה ולא קיבלת אישור על קליטת ההזמנה בתוך יומיים מביצועה, יש להניח כי ההזמנה לא נקלטה באתר. במקרה זה אנא פנה באמצעות דוא”ל netkids.digital@gmail.com

אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה, יישלח רק לאחר בדיקה כי התשלום באמצעות אמצעי התשלום שהזנת באתר אושר ע”י חברת האשראי, PAYPAL או BIT, לפי העניין, וכן בדיקה כי המוצר שהזמנת קיים במלאי (במקרה של מוצר פיזי בלבד). במקרה של רכישת תוכן מקוון- לאחר אישור התשלום מחברת האשראי, PAYPAL או BIT – ישלח אליך בדואר אלקטרוני, קישור להורדת השיר/הסרטון אותו רכשת.

רכישת שירותים מסוימים או משך הזמן האפשרי למימוש רכישה או שימוש בשירותים מסוימים שתרכוש באתר, עלול להיות מוגבל בזמן, בהתאם לתנאים שיפורסמו באתר ועל גבי פרטי ההזמנה.

רכישת מנוי לשירותים מסוימים ו/או רכישת חבילת תכנים, תקנה לך גישה לחלק או לכל התכנים המוצעים באתר. החברה רשאית לשנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, את היצע התוכן שיוקנה לבעלי המנוי וכן את כמות וסוגי התוכן של השירותים הזמינים לקטגוריות שונות של משתמשים ומנויים, ועשויה להגדיל או להקטין את היקף התוכן והשירותים הניתנים למנויים בתשלום, באופן סביר. יובהר, כי מנויים ומשתמשים לא יקבלו החזרים בעקבות שינויים אלה.

הנהלת האתר רשאית לערוך מעת לעת שינויים במבנה האתר, לרבות בתכנים ו/או בשירותים, וכן להוריד את האתר או חלקים ממנו לתקופה מסוימת או לצמיתות, והכל מבלי שתידרש לעדכן על כך מראש. אין באמור כדי לפגוע בתוקפן של הזמנות שבוצעו על ידך באתר, טרם מועד ביצוע השינויים כאמור.

הנהלת האתר עושה את מירב המאמצים בכדי להעניק לך שירות מיטבי, אולם אין באפשרותה להתחייב כי לא ייגרמו כלל תקלות טכניות ו/או טעויות אנוש. במקרה בו חויבת בטעות, הנך מתבקש לפנות לדוא”ל netkids.digital@gmail.com בהקדם האפשרי, והנהלת האתר תפעל לזכותך.

 1. מחירים

המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחיר שמופיע באתר, להציע מחירי מבצע בתנאים מסוימים, בהתאם לפרסומים על גבי האתר, ללא הודעה מראש וללא צורך במתן הסבר.  בכל מקרה, יובהר כי המחיר הסופי בו תחויב במסגרת הרכישה, הוא המחיר אשר יצוין באישור ההזמנה, שיישלח אליך בדוא”ל.

מנגנון הסליקה הינו מנגנון אוטומטי ואינו באחריות הנהלת האתר.

במקרה של רכישת מוצר פיזי, עלות המשלוח מופיעה בעמוד עלויות המשלוח(כרגע אין משלוחים)  ואינה כוללת משלוחים כבדים במיוחד. במקרה כזה, מחיר משלוח החבילה ישתנה בהתאם למשקל החבילה, ללא קשר לעלות המשלוח כפי שנרשמה בהזמנה. בכל מקרה מסוג זה, תיידע הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, את הלקוח לפני שליחת ההזמנה. מובהר כי במרבית המקרים, המוצרים הפיזיים הנרכשים באמצעות האתר, יישלחו בפועל על ידי ספקים המשתפים פעולה עם הנהלת האתר, לכן במקרה של בעיה בהגעת המשלוח- תפנה אותך הנהלת האתר אל הספק הרלוונטי, והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר.

 1. הפסקת השירות מטעם הנהלת האתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.
 • אם לא נקלטו במערכת פרטי אמצעי התשלום ופרטיך המלאים, או אם נמסרו פרטים שגויים.
 • בכל מקרה שבו ביצעת פעולה בניגוד לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה, בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת האתר, לרבות במקרה בו לפי דעת החברה, בכוונתך לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידך באמצעות האתר, לצד ג’.
 • במקרה בו ביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת את הוראות הדין;
 • במקרה בו ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע, בהנהלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו;
 • אם אין באפשרות הנהלת האתר לבצע ניהול תקין של האתר, לספק לך את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, לרבות בשל כוח עליון. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה או להציע לך פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור, הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לך או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 1. מדיניות ביטולים

מדיניות ביטול עסקה הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

מובהר כי במקרה של רכישת תכנים מקוונים, און ליין, שאינם חבילה או מנוי, אין באפשרותך לבטל את העסקה, אלא אם יהיה ברור באופן חד משמעי שלא נפתח הקישור שנשלח אליך ו/או שלא נעשה כל שימוש מכל מין וסוג במוצר.

באתר קיימים תכנים המוצעים לצפייה בחינם, לצורך התרשמותך, טרם ביצוע הרכישה.

ביטול הזמנה של מוצר פיזי, אפשרי כל עוד ההזמנה לא נשלחה, או בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות. ככלל, הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי ההזמנה, לפי המאוחר מביניהם ובתנאי שאריזתו המקורית של המוצר לא נפתחה. אם ברצונך לבטל את העסקה, עליך למסור להנהלת האתר הודעה בדבר ביטול העסקה ולשלוח את המוצר בחזרה, לכתובת ממנה נשלח אליך המוצר, על חשבונך. במקרה של ביטול עסקה כאמור, תחוייב בדמי ביטול בשיעור של 5% מסך העסקה או 100 ₪- הנמוך מביניהם.

במקרה של רכישת “חבילה” או “מינוי” חודשי המאפשר לך לצפות בתכנים  על פני כל החודש, הנך רשאי למסור להנהלת האתר הודעה בדבר רצונך לבטל את העסקה, בכל עת. במקרה כזה, הביטול ייכנס לתוקפו בתום החודש בו התקבלה הודעת הביטול, והחיובים העתידיים יבוטלו. במקרה ששילמת בגין תקופה ארוכה יותר, תזוכה בגין החלק היחסי, עבור החודשים בהם לא קיבלת את השירות בפועל.

 1. פרטיות

לא חלה עליך כל חובה לפי חוק לספק כל מידע אישי. עם זאת, מבלי שתספק את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטי כרטיס האשראי שלך, לא תוכל לקבל את השירותים המוצעים ע”י האתר. הנך מאשר ומסכים בזאת כי אתה מספק לנו מידע אישי מרצונך החופשי, לצורך המטרות המפורטות במסמך זה, וכי הנהלת האתר רשאית להחזיק במידע זה למפורט להלן ולפי הוראות כל דין. מסירת הפרטים אודותיך בעת הרישום לשירותים מהווה הצהרה מצדך באשר לנכונותם.

כאשר תיגש לאתר ותשתמש בו, אנו נהיה רשאים לאסוף מידע אודות ביקורך באתר, מאפייני שימושך באירועים השונים, בשירותים וגלישתך ברשת. מידע זה עשוי לכלול פרטים בנוגע למקום המחשב וכתובת ה-IP שבאמצעותה ניגשת לאתר, מערכת ההפעלה שלך, מזהה הדפדפן שלך, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דמיינים, הגדרות שפה ומידע נוסף בנוגע לנוהגיך באתר כגון מידע או פרסומות שקראת, עמודים ומוצרים שבהם צפית, הזמנות מוצרים שביצעת, הצעות ושירותים שעניינו אותך, ובנוגע לאופן שבו אתה מתקשר עם האתר שלנו ועם אתרי אינטרנט אחרים. אנחנו רשאים לאסוף מידע זה באמצעות שימוש ב Cookies, קבצי רישום וטכנולוגיות מעקב אחרות. המידע האמור נאגר במחשבי האתר ומשמש את הנהלת האתר לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.

השימוש בפרטים האישיים שייאספו על ידי הנהלת האתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות לצורך המטרות הבאות :

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר ולשלוח לך את הקישור למוצר שרכשת;
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי הקשור לפעילות האתר ו/או התכנים המוצעים בו, אשר ישוגר אלייך בדוא”ל, וזאת רק אם אישרת להנהלת האתר להעביר לך מידע שיווקי כאמור. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך, באמצעות משלוח הודעה לכתובת האימייל netkids.digital@gmail.com או על ידי הקשה על קישור “הסר מרשימת התפוצה” המופיע בכל הודעה כאמור ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982.
 • לצורך התגוננות בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה;
 • לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר.

המידע האישי אודותיך לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו או תנאי השימוש באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת.

 

 1. הגבלת אחריות האתר

האתר מספק פלטפורמה נוחה ומקוונת לשיווק תכנים.

האמור באתר זה, לרבות בתכנים המוצגים בו, אינם בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע רלוונטיים. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה. הנהלת האתר ו/או ספקי התוכן מטעמה, אינם אחראים לכל נזק ישיר או עקיף ו/או פגיעה ו/או הפסד שייגרם לך, עקב השימוש באתר ו/או במוצרים שרכשת ו/או בשל הסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

הנהלת האתר אינה מתחייבת, כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן מטעמה, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותייך ודרישותייך. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. למען הסר ספק, יובהר כי תכנים רבים המשווקים באתר, נוצרו ע”י ספקי תוכן שונים, והנהלת האתר אינה אחראית עליהם, לרבות במקרה בו התכנים כאמור מפרים את הוראות החוק. הנך מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בקשר עם תכנים אלה.

החברה אינה מתחייבת שכל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

הנהלת האתר איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות ו/או הפרעות וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או מי מספקיה, וכן שהמוצרים והשירותים המוצעים באתר יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרמו לכך או לרכושך עקב השימוש שלך באתר ו/או במוצרים שרכש בו ו/או ברשת האינטרנט.

 1. פיצוי ושיפוי

הנך מתחייב לפצות ולשפות את הנהלת האתר ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, כנגד כל הוצאה ו/או תשלום שהם יידרשו לשאת בו בגין כל תביעה, נזק או הפסד שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, בקשר עם השימוש שיעשה על ידך באתר שלא בהתאם להוראות כל דין ו/או תנאי השימוש באתר. לדיעתך, חוק זכויות יוצרים מקנה לתובע זכות לקבלת פיצויים, בגובה של עד 100,000 ₪, ללא הוכחת נזק, בכל מקרה של הפרת זכויות יוצרים.

 1. דין וסמכות שיפוט

הדין החל – על תנאי השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת בנוגע למסמך זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו בלבד.

 1. כללי

שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי הנהלת האתר, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של הנהלת האתר לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים במסמך זה, לא תשפיע על תקפותו בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

הנך מוזמן לפנות להנהלת האתר בכל עניין הקשור לאתר, בכתובת netkids.digital@gmail.com

 

כלי נגישות