דקלום אור מדליק – מילים ובצוע: אפרת שמואליאן, הפקה: דעת

מידע נוסף

מתוך הדיסק ניגון מקצב ושיר לחנוכה מאיר למעבר לדיסק המלא

להשמעה ורכישת שירים בודדים

דיסקים נוספים

כלי נגישות