תוכנית לימודים
מבוא
שיעור 1: ריקודי חיקוי כבסיס להוראת ריקודים
שיעור 2: מבנה השיעור על פי מודל ריב"ה
שיעור 3: ריקודי שורות והפעלה
שיעור 4: ריקודי זוגות ומעגל
שיעור 5: סיכום הקורס
שלום שלום