פעילות קיץ עם השיר "קרן שמש"

מתוך השתלמות קיץ 2023 מכללת דעת שילוב אמנויות

בואו נשיר לארץ יפה – מסיבה לגני עריה 2023

לרכישת ההשתלמות המלאה בהטבה