יוני 14, 2022

ריקודי זוגות

נושאים נלמדים בחלק זה: ריקודי זוגות יגיעו לאחר ריקודי שורות.  תחילה נלמד ריקודי זוגות בשורות ורק לאחר מכן במעגל. בריקודי זוגות במעגל נוסיף אתגר: שינויי כיוון , ילד מוביל (עם החלפה), פנימה והחוצה, הליכה בכיוונים שונים, ריצה, דילוגים וכדו’

Read more