יולי 4, 2022

יציאה מהבית

סיכום השיעור: לאן יוצאים היום כמו בתחילת התהליך חשוב גם פה לשמור על הדרגה. הדרגה בזמן והדרגה במקום. הדרגה בזמן- להתחיל ביציאה מהבית עם תחתונים לשעה, וכל יום להעלות את הזמני שהות מחוץ לבית עם תחתונים לשעתיים- שלוש וכו’ הדרגה במקום- לצאת בהתחלה לגינה שהיא מרחב פתוח ויותר בטוח לילד ואז אפשר להתקדם ליציאה לסבא […]

Read more