תוכנית לימודים
Free course lesson
שם שיעור מתוך המכלול של הקורס

הכרות עם עולם המשחק והתיאטרון, הקניית כלים ויכולות משחק מעולם הבמה כלים ועקרונות להפעלת בובת תיאטרון. העשרת רפרטואר הסיפורים לגיל הרך שיכול להוות הצגת תיאטרון קטנה לשעת סיפור בגיל הרך. כלים ליצירה ופיתוח חשיבה יצירתית דרך משחק. יצירת זיקות גומלין בין תחום הסיפור לבין חשיבה יצירתית על ידי אתגרים חשיבתיים ואמנותיים ולפתח כישורים של התבוננות, חקירה ויצירתיות בעקבות המשחק.