הדגמת “קופץ לי בגשם במרחב” במכללת דעת שילוב אמנויות