הדגמה – פעילות בשכיבה על הגב ומעבר לשכיבה על הצד
מתוך מפגש ליווי התפתחותי