עקרונות בסיסיים לעבודה עם מגע
מבוא

התקשורת עם התינוק היא תקשורת באמצעות מגע ותנועה .

בעזרת המגע אני אעביר לתינוק: ביטחון , תמיכה, לימוד, תחושת גוף ונוכחות.