הדגמה – התהפכות ראשונית מהגב לבטן
מתוך מפגש ליווי התפתחותי