הדגמה – התהפכות ראשונית מהגב לבטן ומהבטן לגב
מתוך מפגש ליווי התפתחותי

הצצה לליווי התפתחותי, נראה כיצד ניקול המתוקה בעבודה על הגב ומעבר לשכיבה על צד ומשם לבטן ולאחר מכן משכיבה על הבטן דרך הצד לשכיבה על הגב