איך תינוק מתהפך
סוגי רפלקסים אצל תינוקות

הרפלקסים הם למעשה תגובות מוטוריות ראשוניות, הישרדותיות ובלתי רצוניות.