כיצד נעודד חקר והתנסות אצל התינוק? ולמה זה חשוב??
טיפים לעידוד ותנועתיות לקראת שלב ההתפתחות

התפתחות התינוק הינה מבוססת על חקר והתנסות. את ההצלחות הוא ישמר והם יהיו הנכס שלו ותבנית התנועה שלו בעתיד