הדגמה- התהפכות לאחר מספר מפגשי ליווי התפתחותי
מתוך מפגש ליווי התפתחותי