יוצאים לדרך- מערך שיעור התהפכות
נעבור יחד על מערך השיעור