מבנה המוח ומה הקשר ללימוד מוזיקה
הבנה של מבנה המוח וכיצד לימוד המוזיקה משפיע עליו ומפתח אותו