מבנה מנגינה ולמה זה הכרחי עבור מורה מצויינת?
למה כמורה המלמדת מוזיקה, ריתמיקה ואף תנועה את צריכה לדעת מהו מבנה המנגינה וכיצד זה תורם להתפתחות הילד