מפעם ומקצב וההבדל בניהם
כמורה חשוב ללמד נכון את המושגים המוזיקליים. בסרטון זה נלמד מהו מפעם, מקצב וכיצד נכון ללמד ולהשתמש במושגים ללמידה נכונה.