אפריל 13, 2021 מאמר להורים: מוביל או מובל בזמן משבר – מנכ”ל דעת ורד כרמל 5

מאמר להורים: מוביל או מובל בזמן משבר – מנכ”ל דעת ורד כרמל 5

יש שתי גישות גלובליות שרואות את האדם בדרך שונה. גישה שנפוצה בימינו טוענת, כי האדם הוא צבר של אלגוריתם. אלגוריתם הוא מונח מתחום המחשב והמתמטיקה, בבסיסו הוא ‘רשימה מאורגנת של כללים שנועדו לפתרון בעיה או לביצוע משימה’. הגישה שהתחזקה במאה ה12- ומובילים אותה היום מספר חוקרי מוח, הוגי דעה והיסטוריונים, כמו ד”ר יובל נוח הררי […]

Read more
דצמבר 1, 2020 מאמר להורים: מוביל או מובל בזמן משבר 2

מאמר להורים: מוביל או מובל בזמן משבר 2

יש שתי גישות גלובליות שרואות את האדם בדרך שונה. גישה שנפוצה בימינו טוענת, כי האדם הוא צבר של אלגוריתם. אלגוריתם הוא מונח מתחום המחשב והמתמטיקה, בבסיסו הוא ‘רשימה מאורגנת של כללים שנועדו לפתרון בעיה או לביצוע משימה’. הגישה שהתחזקה במאה ה12- ומובילים אותה היום מספר חוקרי מוח, הוגי דעה והיסטוריונים, כמו ד”ר יובל נוח הררי […]

Read more